Planoj por 2019

Nu, mi tro ŝatas revi kaj plani. Sed tio estas ankaŭ necese. Sen revoj kaj planoj la tagoj, la jaroj pasas sen perspektivo, sen gvidado. Mi planis en la preskaŭ finigita jaro, pli agadi por la esperanto, pli lernadi. Kaj mi faris ĝin. Mi malatentis aliajn gravajn aferojn, ĝuste, sed almenaŭ mi plenumis tiun celon. En Marburgo estas jam ĝermo por formado esperantistan universitatan grupeton aŭ por reaktivigado marburgan grupon. Mi revas pri tio. Kaj per la lernado mi komencis denove legi verkojn en esperanto. Mi havas denove emon por verki kaj produkti materialojn en esperanto -kiel tiun blogon kaj la kanalo de la mesaĝilo Telegramo ‘Esperanto Marburg‘-. Do, mi procedu ordeme kaj prezentu ĉi tie miaj -esperantistaj- celoj por la venonta jaro:

– Enmemorigi la vortliston de la revuo ‘Kontakto’.

– Aranĝi kursojn kaj aliaj agaĵojn en la universitato, en lernejaj aŭ junulaj grupoj.

– Aktivigi -aŭ reaktivigi- grupeton en la urbo jen en la universitato jen simple en la urbo.

– Publikigi daŭre kaj disciplineme en tiu ĉi blogo kaj en la kanalo de Telegramo.

– Traduki artikolojn kaj politikajn kaj lokagazetarajn. Speciale mi interesiĝas pri la pliigo de la esperanta rubriko de la paĝo de la Internacia Marksisma Tendenco, kie mi agadas.

– Viziti aŭ partopreni en almenaŭ unu ‘ekstera’ esperantista aranĝo.

– Interŝanĝi poŝtkartojn kun aliaj gesamideanoj kaj komenci kolekton.

Nu, tio ne estas malplie. Vidu ni je la fino de la venonta jaro, kion mi estos plenuminta.

Se vi ĝis ĉi tie estas leginta, eble okazas ankaŭ al vi, ke vi planas ofte aŭ pripensas pri la venonta jaro, kaj komprenas min iome… Tiam mi deziras al vi, ebla legantino aŭ leganto, feliĉan ennovjariĝon kaj ankaŭ multajn revigantajn planojn por 2019.

 

 

La beretulo en Marburgo

Mi promenas tra la stratoj de Marburgo kaj rigardadas, kaj pensadas, kaj paroladas, kaj agadas. Mi bezonas raporti pri tio en la reto, kaj ekmalfermis tiun ĉi blogon. Ĝi temos precipe pri politiko, esperanto kaj Marburgo. Bonvolu ne ĉagreni, se mi ne estas konstanta. Mi havas ankaŭ vivon ekstere de la reto, kaj ĝi estas tre interesa… kaj intensa.